Hornsby Sunday Fun Tournament June 2019 - Round 6

Standings

Place Name         Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-5 Ding, Daniel     7  432 5    14.5 22.5  17.0
   Xu, Alan       11 416 5    13.5 20.5  20.0
   Su, Enli       9  404 5    13.0 19.0  19.0
   Hirschhorn, Michael 12 420 5    12.5 19.0  17.0
   Liu, Ryan Chengji  8  406 5    12.0 18.5  16.0
 6  Ye, Eddie      9  374 4.5   13.0 19.5  15.5
7-15 Zhang, Jinkai    11 366 4    18.5 24.0  18.0
   Bayl-Smith, Hollis  12 405 4    17.0 25.0  17.0
   Smith, Alex     14 395 4    14.5 19.5  14.0
   Wang, Yuchen     7  409 4    13.0 19.0  14.0
   Myooran, Aranan   13 424 4    12.5 19.5  14.0
   Tee, Benjamin    7  365 4    12.5 18.5  15.0
   Huang, Isaac     9  502 4    12.5 17.5  13.0
   Gong, Wiley     10   4    12.0 18.5  10.0
   Huang, Liuxin    10 456 4    12.0 18.0  11.0
16-20 Ma, Elvis      8  366 3.5   13.5 20.0  13.5
   Zhang, Ethan     8  410 3.5   13.5 19.5  12.5
   Vijis, Abhinav Jacob 10 409 3.5   13.0 19.0  11.0
   Pan, Renee      9  423 3.5   13.0 18.5  12.5
   Ding, Bruce     8  336 3.5   11.0 17.0  10.0
21-30 Zeng, Felix     7  375 3    17.5 24.5  15.0
   Wang, Oscar     7  360 3    16.5 25.0  14.0
   Ye, Thomas      8  344 3    16.0 24.0  12.0
   Manoji, Deves    9  344 3    15.0 20.5  13.0
   Qian, Vicky     7  404 3    12.0 18.0  12.0
   Zhu, Harrison    12 387 3    12.0 18.0  9.0
   Nadimpalli, Roshini 11 334 3    11.5 17.5  9.0
   Saychenko, Maxim   8  367 3    11.5 17.0  11.0
   Perez, Max      9    3    10.5 17.0  10.0
   Xu, Olivia      8  320 3     8.5 14.0  8.0
31-35 Chua, Daniel James  6  389 2.5   14.5 22.0  10.5
   Zheng, Junmo     9  386 2.5   11.5 17.5  9.5
   Rooney, Brian    8    2.5   10.0 16.5  8.5
   Jiang, Michael    9    2.5    9.5 14.0  6.5
   Jirgens, Patrick   7    2.5    8.0 13.0  7.5
36-42 Jain, Shaarav    9  342 2    13.0 18.0  7.0
   Gong, Nathan     5    2    12.5 18.5  8.0
   Zhu, Timothy     6    2    11.5 16.5  7.0
   Robertson, James   8    2    11.0 15.0  7.0
   Jiang, Zachary    7    2    10.0 15.0  5.0
   Perez, Gillian    8    2    10.0 14.0  6.0
   Kim, Ryan      8  329 2     9.5 15.0  6.0
43-45 Shi, Alina      8    1.5   12.0 18.5  6.5
   Jeanns, Elsie    6  320 1.5    9.0 15.5  5.0
   Bi, Bryan      7  327 1.5    7.5 12.0  4.5
46-49 Perez, Angelo    6    1    12.0 18.0  3.0
   Nadimpalli, Rhea   7    1    11.5 15.5  2.0
   Jirgens, Susanah   12   1    10.5 16.5  1.0
   Zheng, Edward    8    1     8.0 11.5  3.0

Cross Table

No Name         Rtg Loc Total 1  2  3  4  5  6 

1 Ding, Daniel     7  432 5   23:W 26:W 21:L 16:W 3:W 2:W
2 Xu, Alan       11 416 5   42:W 28:W 16:W 21:W 7:W 1:L
3 Su, Enli       9  404 5   48:W 43:W 11:W 8:W 1:L 7:W
4 Hirschhorn, Michael 12 420 5   27:W 32:W 7:L 31:W 23:W 12:W
5 Liu, Ryan Chengji  8  406 5   33:W 22:L 30:W 29:W 21:W 8:W
6 Ye, Eddie      9  374 4.5  35:W 17:D 22:W 7:L 31:W 9:W
7 Zhang, Jinkai    11 366 4   46:W 10:W 4:W 6:W 2:L 3:L
8 Bayl-Smith, Hollis  12 405 4   9:W 12:W 24:W 3:L 13:W 5:L
9 Smith, Alex     14 395 4   8:L 46:W 26:W 20:W 10:W 6:L
10 Wang, Yuchen     7  409 4   44:W 7:L 27:W 24:W 9:L 23:W
11 Myooran, Aranan   13 424 4   36:W 31:W 3:L 12:L 27:W 24:W
12 Tee, Benjamin    7  365 4   37:W 8:L 43:W 11:W 22:W 4:L
13 Huang, Isaac     9  502 4   22:L 48:W 17:W 28:W 8:L 25:W
14 Gong, Wiley     10   4   25:L 15:L 40:W 26:W 28:W 21:W
15 Huang, Liuxin    10 456 4   24:L 14:W 23:L 34:W 36:W 22:W
16 Ma, Elvis      8  366 3.5  38:W 18:W 2:L 1:L 37:W 19:D
17 Zhang, Ethan     8  410 3.5  45:W 6:D 13:L 18:W 19:L 32:W
18 Vijis, Abhinav Jacob 10 409 3.5  30:W 16:L 20:D 17:L 29:W 33:W
19 Pan, Renee      9  423 3.5  20:W 21:L 42:W 22:L 17:W 16:D
20 Ding, Bruce     8  336 3.5  19:L 41:W 18:D 9:L 44:W 36:W
21 Zeng, Felix     7  375 3   39:W 19:W 1:W 2:L 5:L 14:L
22 Wang, Oscar     7  360 3   13:W 5:W 6:L 19:W 12:L 15:L
23 Ye, Thomas      8  344 3   1:L 34:W 15:W 25:W 4:L 10:L
24 Manoji, Deves    9  344 3   15:W 25:W 8:L 10:L 38:W 11:L
25 Qian, Vicky     7  404 3   14:W 24:L 44:W 23:L 39:W 13:L
26 Zhu, Harrison    12 387 3   41:W 1:L 9:L 14:L 49:W 39:W
27 Nadimpalli, Roshini 11 334 3   4:L 49:W 10:L 41:W 11:L 38:W
28 Saychenko, Maxim   8  367 3   47:W 2:L 37:W 13:L 14:L 41:W
29 Perez, Max      9    3   31:L 36:W 32:W 5:L 18:L 37:W
30 Xu, Olivia      8  320 3   18:L 47:W 5:L 39:L 46:W 40:W
31 Chua, Daniel James  6  389 2.5  29:W 11:L 33:W 4:L 6:L 34:D
32 Zheng, Junmo     9  386 2.5  49:W 4:L 29:L 33:D 35:W 17:L
33 Rooney, Brian    8    2.5  5:L 38:W 31:L 32:D 45:W 18:L
34 Jiang, Michael    9    2.5  0:L 23:L 47:W 15:L 43:W 31:D
35 Jirgens, Patrick   7    2.5  6:L 45:W 36:L 44:D 32:L 47:W
36 Jain, Shaarav    9  342 2   11:L 29:L 35:W 43:W 15:L 20:L
37 Gong, Nathan     5    2   12:L 0:W 28:L 42:W 16:L 29:L
38 Zhu, Timothy     6    2   16:L 33:L 0:W 45:W 24:L 27:L
39 Robertson, James   8    2   21:L 42:L 48:W 30:W 25:L 26:L
40 Jiang, Zachary    7    2   0:L 44:L 14:L 48:W 42:W 30:L
41 Perez, Gillian    8    2   26:L 20:L 46:W 27:L 48:W 28:L
42 Kim, Ryan      8  329 2   2:L 39:W 19:L 37:L 40:L 46:W
43 Shi, Alina      8    1.5  0:W 3:L 12:L 36:L 34:L 45:D
44 Jeanns, Elsie    6  320 1.5  10:L 40:W 25:L 35:D 20:L 0: 
45 Bi, Bryan      7  327 1.5  17:L 35:L 49:W 38:L 33:L 43:D
46 Perez, Angelo    6    1   7:L 9:L 41:L 0:W 30:L 42:L
47 Nadimpalli, Rhea   7    1   28:L 30:L 34:L 49:L 0:W 35:L
48 Jirgens, Susanah   12   1   3:L 13:L 39:L 40:L 41:L 49:W
49 Zheng, Edward    8    1   32:L 27:L 45:L 47:W 26:L 48:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com