Hornsby Sunday Fun Tournament April 2019 - Round 6

Standings

Place Name          Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  Okan, Jed        13 663 6    17.5 24.5  21.0
 2-3 Chen, Dean       8  563 5    16.0 22.0  19.0
   Huang, Isaac      9  438 5    13.0 18.5  17.0
 4-7 Yam, Tynn        9  433 4.5   15.5 24.0  18.0
   Ni, Lucas        7  699 4.5   15.5 21.5  16.5
   Teo, Shannen      12 547 4.5   14.0 23.0  17.5
   Huang, Liuxin      10 450 4.5   13.0 21.0  16.0
8-14 Mendes-Shineberg, Aaron 12 560 4    16.0 23.0  16.0
   Smirnov, Timofey    7  441 4    16.0 22.0  17.0
   Cai, Ethan James    9  329 4    13.5 20.5  14.0
   Miscenko, Dean     8  401 4    13.0 21.0  14.0
   Zhu, Kevin       10 431 4    13.0 19.5  13.0
   Liu, Josh        7  435 4    12.0 19.0  14.0
   Myooran, Aranan     12 397 4    10.0 17.0  13.0
15-19 Yang, Kevin       10   3.5   15.5 23.5  13.0
   Mewing, Joshua     9  461 3.5   14.0 20.5  15.0
   Pan, Renee       9  387 3.5   13.5 18.5  11.5
   Kundum, Pranay     7    3.5   12.0 19.0  12.5
   Xiao, Jerry       7    3.5   10.5 16.0  10.0
20-30 Hao, Collin       9  365 3    15.5 21.5  13.0
   Liu, Ryan Chengji    8  366 3    14.5 21.5  11.0
   Thapa, Siddharth    8    3    14.5 20.5  12.0
   Jia, Edson       9  371 3    13.5 19.5  12.0
   Pardjandi, Aaron    7    3    13.0 19.5  12.0
   Ding, Daniel      7    3    12.0 17.0  10.0
   Pan, Veronica      8  378 3    11.5 17.0  10.0
   Zeng, Felix       7    3    11.5 17.0  9.0
   Wang, Oscar       7    3    10.5 16.5  10.0
   Zhu, Ryan        8  382 3    10.5 16.0  10.0
   Zheng, Junmo      8    3     9.5 14.5  7.0
31-34 Ye, Thomas       8  341 2.5   12.5 18.5  9.0
   Romano, Mark      8    2.5   11.0 15.5  7.5
   Wang, Andy       6    2.5   10.0 15.5  7.5
   Park, Joshua Han    8    2.5    8.5 13.5  6.0
35-41 Kulatunga, Onadhi    12   2    13.5 20.5  8.0
   Toraskar, Aahana    11   2    12.5 17.5  7.0
   Ong, Jonathan      8  367 2    12.0 17.5  9.0
   Perera, Akith      10   2    11.0 16.5  4.0
   Gondo, Alex       10   2    11.0 16.0  8.0
   Chang, Ethan      8    2     9.5 14.5  7.0
   Qian, Vicky       7  353 2     9.0 13.0  3.0
42-44 Teng, Jason       9    1.5   10.0 15.0  3.5
   Hu, Julia        7    1.5    9.0 13.0  6.0
   Xu, Olivia       8  329 1.5    8.5 13.0  2.5
45-47 Jaques, Ben       8    1    10.0 13.0  5.0
   Kulatunga, Inuka    9    1     9.0 14.0  4.0
   Cresswell, Will     8    1     7.0 10.5  3.0
48-52 Nadimpalli, Roshini   11   0     6.5 12.5  0.0
   Yang, Edbert      8  305 0     2.0  2.0  0.0
   Deng, Allison      7    0     2.0  2.0  0.0
   Allen, Michael     7    0     2.0  2.0  0.0
   Mukherjee, Rishabh   6    0     2.0  2.0  0.0

Cross Table

No Name          Rtg Loc Total 1  2  3  4  5  6 

1 Okan, Jed        13 663 6   35:W 11:W 7:W 6:W 2:W 4:W
2 Chen, Dean       8  563 5   48:W 14:W 13:W 8:W 1:L 9:W
3 Huang, Isaac      9  438 5   42:W 21:W 8:L 23:W 18:W 15:W
4 Yam, Tynn        9  433 4.5  32:W 10:W 16:D 9:W 8:W 1:L
5 Ni, Lucas        7  699 4.5  44:W 12:W 9:L 16:W 11:W 6:D
6 Teo, Shannen      12 547 4.5  15:W 29:W 24:W 1:L 20:W 5:D
7 Huang, Liuxin      10 450 4.5  38:W 23:W 1:L 21:W 15:D 16:W
8 Mendes-Shineberg, Aaron 12 560 4   36:W 17:W 3:W 2:L 4:L 23:W
9 Smirnov, Timofey    7  441 4   46:W 20:W 5:W 4:L 10:W 2:L
10 Cai, Ethan James    9  329 4   33:W 4:L 25:W 12:W 9:L 31:W
11 Miscenko, Dean     8  401 4   34:W 1:L 36:W 24:W 5:L 27:W
12 Zhu, Kevin       10 431 4   22:W 5:L 35:W 10:L 21:W 20:W
13 Liu, Josh        7  435 4   30:W 28:W 2:L 20:L 37:W 22:W
14 Myooran, Aranan     12 397 4   40:W 2:L 39:W 22:L 35:W 25:W
15 Yang, Kevin       10   3.5  6:L 27:W 17:W 26:W 7:D 3:L
16 Mewing, Joshua     9  461 3.5  39:W 37:W 4:D 5:L 22:W 7:L
17 Pan, Renee       9  387 3.5  47:W 8:L 15:L 19:W 24:W 18:D
18 Kundum, Pranay     7    3.5  20:L 30:W 37:W 31:W 3:L 17:D
19 Xiao, Jerry       7    3.5  31:D 26:L 33:W 17:L 38:W 32:W
20 Hao, Collin       9  365 3   18:W 9:L 43:W 13:W 6:L 12:L
21 Liu, Ryan Chengji    8  366 3   25:W 3:L 28:W 7:L 12:L 40:W
22 Thapa, Siddharth    8    3   12:L 41:W 29:W 14:W 16:L 13:L
23 Jia, Edson       9  371 3   27:W 7:L 45:W 3:L 39:W 8:L
24 Pardjandi, Aaron    7    3   26:W 31:W 6:L 11:L 17:L 37:W
25 Ding, Daniel      7    3   21:L 38:W 10:L 46:W 26:W 14:L
26 Pan, Veronica      8  378 3   24:L 19:W 40:W 15:L 25:L 36:W
27 Zeng, Felix       7    3   23:L 15:L 42:W 36:W 29:W 11:L
28 Wang, Oscar       7    3   41:W 13:L 21:L 30:W 32:L 35:W
29 Zhu, Ryan        8  382 3   45:W 6:L 22:L 34:W 27:L 39:W
30 Zheng, Junmo      8    3   13:L 18:L 44:W 28:L 45:W 42:W
31 Ye, Thomas       8  341 2.5  19:D 24:L 41:W 18:L 33:W 10:L
32 Romano, Mark      8    2.5  4:L 35:L 48:W 33:D 28:W 19:L
33 Wang, Andy       6    2.5  10:L 42:W 19:L 32:D 31:L 43:W
34 Park, Joshua Han    8    2.5  11:L 36:L 38:W 29:L 43:D 46:W
35 Kulatunga, Onadhi    12   2   1:L 32:W 12:L 45:W 14:L 28:L
36 Toraskar, Aahana    11   2   8:L 34:W 11:L 27:L 47:W 26:L
37 Ong, Jonathan      8  367 2   43:W 16:L 18:L 40:W 13:L 24:L
38 Perera, Akith      10   2   7:L 25:L 34:L 41:W 19:L 45:W
39 Gondo, Alex       10   2   16:L 47:W 14:L 43:W 23:L 29:L
40 Chang, Ethan      8    2   14:L 44:W 26:L 37:L 46:W 21:L
41 Qian, Vicky       7  353 2   28:L 22:L 31:L 38:L 44:W 47:W
42 Teng, Jason       9    1.5  3:L 33:L 27:L 44:D 48:W 30:L
43 Hu, Julia        7    1.5  37:L 46:W 20:L 39:L 34:D 33:L
44 Xu, Olivia       8  329 1.5  5:L 40:L 30:L 42:D 41:L 48:W
45 Jaques, Ben       8    1   29:L 48:W 23:L 35:L 30:L 38:L
46 Kulatunga, Inuka    9    1   9:L 43:L 47:W 25:L 40:L 34:L
47 Cresswell, Will     8    1   17:L 39:L 46:L 48:W 36:L 41:L
48 Nadimpalli, Roshini   11   0   2:L 45:L 32:L 47:L 42:L 44:L
49 Yang, Edbert      8  305 0   0:L 0:L 0:  0:  0:  0: 
50 Deng, Allison      7    0   0:L 0:L 0:  0:  0:  0: 
51 Allen, Michael     7    0   0:L 0:L 0:  0:  0:  0: 
52 Mukherjee, Rishabh   6    0   0:L 0:L 0:  0:  0:  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com